Produkter

 
 

Aktuellt

Kom och besök oss på Elfack mässan 7-10 maj i Göteborg!
Show news
Nya arbiträra, fläktlösa generatorer från Rigol med topprestanda till lågt ...
Show news
Vi är nu certifierade enligt både ISO 9001 och ISO14001!
Show news
Se fler nyheter   


Följ oss
på LinkedIn
 
 
HemOm oss

Miljöpolicy

För att miljön varaktigt skall förbättras och utvecklingen göras långsiktigt hållbar, krävs att samhället strävar mot en kretsloppsförbrukning av befintliga resurser. I samhället har företaget en betydande roll vid en förbättring av den nuvarande miljösituationen.

Instrumentcenter Sweden AB har som mål att långsiktigt sträva mot en hållbar utveckling och i vår verksamhet hushålla med jordens begränsade resurser.

Med hållbar utveckling menas i denna policy en tillväxt där samhällets aktiviteter ryms inom naturens kretslopp, dvs alla restprodukter som uppkommer i verksamheten upparbetas till nya resurser.
  • Vi skall följa att vi uppfyller miljölagstiftningen.

  • Vi skall så långt möjligt försöka sortera avfall för återvinning.

  • Vi skall vid våra inköp för företaget prioritera miljövänliga produkter.

  • Vi skall arbeta för att minska vår egen relativa förbrukning av el och drivmedel.

  • Vi skall påverka våra leverantörer att målmedvetet sträva efter att certifiera sig enligt ISO 14001.

  • Vi skall ständigt försöka förbättra vårt miljöarbete och verka för en miljövänlig anda inom företaget.

  • Vi skall verka för att återvinningsbart material i största möjliga utsträckning ingår såväl i vårt tillverkningsprogram som i vår egen dagliga användning.

  • Vi skall kontinuerligt ge våra medarbetare utbildning och information så att de aktivt kan engagera sig i miljöarbetet och ta miljöansvar i det dagliga arbetet

 
Instrumentcenter Sweden AB, Box 233, 611 25 Nyköping - Sweden. | Tel: 0155-26 70 30
Leveransadress: Folkungavägen 4, 611 34 Nyköping
E-post: info@instrumentcenter.se